Biblioteka Europejskiej Uczelni w Warszawie ma zawarte umowy o współpracy z:

  • Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie
  • Biblioteką Publiczną im. Księdza Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
  • Biblioteką Naukową Prywatnej Wyższej Szkoły Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie
  • Biblioteką im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
  • Wyższą Szkołą Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie
  • Miejską Biblioteką Publiczną w Legionowie