Artykuły

Książki

Czasopisma uczelniane

Książki

 1. Greniewski Marek J., Informatyka a logika formalna wraz z podstawami walidacji programów komputerowych, tom 2, seria Monografie, Oficyna Wydawnicza Europejskiej Uczelni, Warszawa 2016.
 2. Grygiel Joanna, Kurkowski Mirosław, Wybrane elementy logiki, teorii mnogości i teorii grafów, Oficyna Wydawnicza Europejskiej Uczelni, Warszawa 2015.
 3. Isajew Jerzy G., Informatyka dla nieinformatyków, Oficyna Wydawnicza EWSIE, Warszawa 2011.
 4. Isajew Jerzy G., Statystyka opisowa, wyd. 3, Expertus, Warszawa 2006.
 5. Isajew Jerzy G., Statystyka opisowa, wyd. 2, Expertus, Warszawa 2005.
 6. Isajew Jerzy G., Informatyka dla menedżerów, Expertus, Warszawa 2005.
 7. Isajew Jerzy G., Współczesne technologie informatyczne dla biznesu, Expertus, Warszawa 2004.
 8. Szymański Waldemar, Strategiczne zarządzanie podatkami w małym i średnim przedsiębiorstwie w Unii Europejskiej, Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa 2012.
 9. Tikhonenko Oleg, Tikhonenko-Kędziak Anna, Metody probabilistyczne w naukach ekonomicznych i zarządzaniu, Oficyna Wydawnicza Europejskiej Uczelni, Warszawa 2013.
 10. Tikhonenko Oleg, Tikhonenko Anna, Metody probabilistyczne. Wykłady i ćwiczenia dla informatyków, Oficyna Wydawnicza EWSIE, Warszawa 2010.
 11. Witczak Marek, Układy elektroniczne dla informatyków, Oficyna Wydawnicza Europejskiej Uczelni, Warszawa 2014.
 12. Wybrane zagrożenia społeczne wyzwaniem dla ekonomii i nauk o zarządzaniu, red. nauk. Roman Lusawa, tom 1, seria Monografie, Oficyna Wydawnicza Europejskiej Uczelni, Warszawa 2013.