Artykuły

Książki

Czasopisma uczelniane

Artykuły

2019

Dr hab. Pavel Ceniga

 1. Sustainable human resources management in taxi transport [print] / V. Šukalová, P. Ceniga. In: Transport Means 2019 part 3, č. 3 [print, electronic] : proceedings of 23rd International Scientific Conference. - ISSN 1822-296X. - 1. vyd. - Kaunas: Kaunas University of technology, 2019. - s. 1335-1340 [print, online].
 2. Sustainable development of transport and logistics in Slovakia [print] [Udržateľný rozvoj dopravy a logistiky v Slovenskej republike] / P. Ceniga, V. Šukalová. In: Transport Means 2019 part 1, č. 1 [print, electronic] : Sustainability: Research and Solutions. - ISSN 2351-7034 (online). - 1. vyd. - Kaunas: Kauno Technologijos Universitetas, 2019. - s. 192-200.

Dr Agnieszka Gogolewska

 1. M.Caparini, A.Gogolewska, „Governance of New Technologies”, SIPRI Journal of Security Studies, forthcoming.
 2. Expert opinion on draft law of Ukraine on the protection of classified information, submitted to NATO Committee on Reform of Intelligence Sector in Ukraine.

Dr hab. Roman Lusawa

 1. Lusawa R., 2019, Co to jest płaca godziwa? Gazeta Bankowa nr 11 s. 34-38 (artykuł popularyzujący dorobek polskiej ekonomii).
 2. Lusawa R., 2019, Energia do czynienia dobra, Gazeta Bankowa nr 12, s. 100-103 (artykuł popularyzujący dorobek polskiej ekonomii).

Dr hab. Bogdan Miedziński

 1. Europa dla silnych (polemika z artykułem M. Święcickiego), Rzeczpospolita, 2019-03-11.
 2. Federalizacja.  Komu potrzebna Europa imperialna? Kurier WNET, luty 2019.

Prof. dr hab. inż. Józef Pawelec

 1. Józef Pawelec, Krzysztof Kosmowski, Cognitive Radio and Cyclic Sensing of Spectrum, Lambert  Publishing, ISBN: 978-620-0-09283-0, 2019.
 2. Józef  Pawelec, "The Smolensk Catastrophe in the Light of Physics Lows”, WARLDS4, The Worlds Conference on Sustainability and Safety, London, July 30-31, 2019.

Dr hab. Viera Sukalova

 1. Sustainable human resources management in taxi transport [print] / V. Šukalová, P. Ceniga. In: Transport Means 2019 part 3, č. 3 [print, electronic] : proceedings of 23rd International Scientific Conference. - ISSN 1822-296X. - 1. vyd. - Kaunas: Kaunas University of technology, 2019. - s. 1335-1340 [print, online].
 2. Sustainable development of transport and logistics in Slovakia [print] [Udržateľný rozvoj dopravy a logistiky v Slovenskej republike] / P. Ceniga, V. Šukalová. In: Transport Means 2019 part 1, č. 1 [print, electronic]: Sustainability: Research and Solutions. - ISSN 2351-7034 (online). - 1. vyd. - Kaunas: Kauno Technologijos Universitetas, 2019. - s. 192-200.

2018

Dr hab. Pavel Ceniga

 1. Social and psychological factors in the work of professional drivers [print] / Viera Šukalová, Pavel Ceniga. In: Transport means 2018 [print, electronic] : proceedings of the international scientific conference. - ISSN 1822-296X. - 1. vyd. - Kaunas: Kaunas University of technology, 2018. - s. 257-262 [print, online].
 2. Current issues of the impact of globalization on managerial work [electronic] / Sukalova Viera, Ceniga Pavel. In: Globalization and its socio-economic consequences [electronic] : proceedings. - ISSN 2454-0943. - 1. vyd. - Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2018. - ISBN 978-80-8154-249-7. - s. 900-906.
 3. Transport logistics as a source of improvement quality of life in a regional context in the process of globalization [print] / Ceniga Pavel, Sukalova Viera. In: Globalization and its socio-economic consequences [electronic] : proceedings. - ISSN 2454-0943. - 1. vyd. - Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2018. - ISBN 978-80-8154-249-7. - s. 1024-103.
 4. Current issues of the impact of globalization on managerial work [electronic] / Sukalova Viera, Ceniga Pavel. In: Globalization and its socio-economic consequences [electronic] : proceedings. - ISSN 2454-0943. - 1. vyd. - Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2018. - ISBN 978-80-8154-249-7. - s. 900-906.

Dr hab. Roman Lusawa

 1. Lusawa R., 2018, Ekonomia Nonsensu a rynek wiedzy, Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie Tom XII, zeszyt 1-4 s. 39-48.

Prof. dr hab. inż. Józef Pawelec

 1. Józef Pawelec, "Misguidance of the Polish Tu-154 Crach", International Journal on Computers and   Information Technology, September 2018.

Dr hab. Viera Sukalova

 1. Social and psychological factors in the work of professional drivers [print] / Viera Šukalová, Pavel Ceniga. In: Transport means 2018 [print, electronic]: proceedings of the international scientific conference. - ISSN 1822-296X. - 1. vyd. - Kaunas: Kaunas University of technology, 2018. - s. 257-262 [print, online].
 2. Current issues of the impact of globalization on managerial work [electronic] / Sukalova Viera, Ceniga Pavel. In: Globalization and its socio-economic consequences [electronic] : proceedings. - ISSN 2454-0943. - 1. vyd. - Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2018. - ISBN 978-80-8154-249-7. - s. 900-906.
 3. Transport logistics as a source of improvement quality of life in a regional context in the process of globalization [print] / Ceniga Pavel, Sukalova Viera. In: Globalization and its socio-economic consequences [electronic]: proceedings. - ISSN 2454-0943. - 1. vyd. - Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2018. - ISBN 978-80-8154-249-7. - s. 1024-103.
 4. Current issues of the impact of globalization on managerial work [electronic] / Sukalova Viera, Ceniga Pavel. In: Globalization and its socio-economic consequences [electronic]: proceedings. - ISSN 2454-0943. - 1. vyd. - Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2018. - ISBN 978-80-8154-249-7. - s. 900-906.

2017

Dr hab. Pavel Ceniga

 1. Business logistics processes in the global context / Pavel Ceniga, Viera Šukalová. In: Contemporary issues in business, management and education ‘2017 [elektronický zdroj]: 5th international scientific conference : 11-12 May 2017, Vilnius, Lithuania: conference proceedings : selected papers. - Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2017. - ISBN 978-609-476-012-9. - Online, [10].
 2. Risk management in context of corporate social responsibility / Pavel Ceniga, Viera Šukalová. In: Sports, health and management : 7th ESE international conference on sports, health and management (ESE_SHM 2017): July 1-2, 2017, Madrid, Spain: revised selected papers. - Singapore: Singapore Management and Sport Science Institute, 2017. - ISBN 978-981-11-2565-2. - S. 23-28. - (Lecture notes in management science, Vol. 73. - ISSN 2251-3051).
 3. Customer protection in the field of life insurance / Viera Šukalová, Pavel Ceniga. In: Sports, health and management : 7th ESE international conference on sports, health and management (ESE_SHM 2017): July 1-2, 2017, Madrid, Spain : revised selected papers. - Singapore: Singapore Management and Sport Science Institute, 2017. - ISBN 978-981-11-2565-2. - S. 17-22. - (Lecture notes in management science, Vol. 73. - ISSN 2251-3051).
 4. Older employees in sustainable human resources management [Starší zamestnanci v udržateľnom manažmente ľudských zdrojov] / Šukalová Viera, Ceniga Pavel. In: Management, enterprise and benchmarking in the 21st century [elektronický zdroj]: “global challenges, local answers”: [28-29 April 2017], Budapest. - [Budapest]: Óbuda University, 2017. - ISBN 978-963-449-027-2. - Online, s. 402-412.
 5. Change management in the context of the social responsibility of the transport company / V. Šukalova, P. Ceniga. In: Transport means 2017 : proceedings of the 21st international scientific conference: September 20-22, 2017 Juodkrante, Lithuania. Part II. - ISSN 1822-296X. - Kaunas: Kaunas University of Technology, 2017. - S. 554-559.
 6. Manažment bezpečnosti práce / Viera Šukalová. - 3. preprac. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2017. - 186 s., [AH 9,87; VH 10,36] : obr., tab. - ISBN 978-80-554-1388-4.
 7. Green logistics as a part of corporate social responsibility in the process of globalization / Ceniga Pavel, Sukalova Viera. In: Globalization and its socio-economic consequences [elektronický zdroj] : 17th international scientific conference: proceedings : 4th-5th October 2017 Rajecke Teplice, Slovak Republic. Part I. - Zilina: ZU - University of Zilina, 2017. - ISBN 978-80-8154-212-1. - Online, s. 268-275. - Popis urobený 13.12.2017.
 8. Human resources management trends in era of globalization / Viera Sukalova, Pavel Ceniga. In: Globalization and its socio-economic consequences [elektronický zdroj]: 17th international scientific conference : proceedings : 4th-5th October 2017 Rajecke Teplice, Slovak Republic. Part V. - Zilina: ZU - University of Zilina, 2017. - ISBN 978-80-8154-212-1. - Online, s. 2556-2563. - Popis urobený 15.12.2017.

Dr Tomasz Dąbrowski

 1. Konstrukcja prawa spółdzielni socjalnej – wybrane aspekty, [w:] Prawo spółdzielcze. Zagadnienia materialne i procesowe, red. A. Herbet, J. Misztal-Konecka, P. Zakrzewski, Lublin 2017.
 2. Spółdzielnie socjalne we Włoszech, „Kwartalni Prawa Prywatnego” 1/2017.
 3. Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej, „Rocznik Samorządowy” 6/2017.
 4. Samorząd terytorialny Księstwa Liechtensteinu, „Samorząd Terytorialny” 9/2017.

Dr Tytus Kamiński

 1. Zarządzanie własnym sukcesem, „Dylematy” nr8, EU 2017, s. 107-119.

Dr Krzysztof Księski

 1. K. Księski, Administracja kultury, [w:] Zeszyty Naukowe WSHP t. 3. Varia, A. Erechemla, B. Krupa (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu, Sandomierz 2017.
 2. K. Księski, Recenzja książki „Zdobądź więcej!” Stuarta Diamonda, [w:] Zeszyty Naukowe WSHP t. 3. Varia, A. Erechemla, B. Krupa (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu, Sandomierz 2017.

Dr hab. Roman Lusawa

 1. Lusawa R., 2017, Wybrane aspekty efektywności nakładów inwestycyjnych gmin na obszarach w przeważającym stopniu wiejskich (predominantly rural) województwa mazowieckiego w latach 2003–2014, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 49 (1/2017) DOI: 10.15584/nsawg.2017.1.20 ISSN 1898-5084, s. 264-275.
 2. Lusawa R., 2017, Zróżnicowanie poziomu satysfakcji mieszkańców gmin województwa mazowieckiego w latach2002-2014 Dylematy 9, s. 15-38.
 3. Lusawa R., 2017, Ekonomia dobra wspólnego. Nowe podejście, czy nowa „modna bzdura”?, Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie Tom XI, zeszyt 1-4 s. 19-32.
 4. Lusawa R., 2017, Rozwój miast położonych na obszarach w przeważającym stopniu wiejskich województwa mazowieckiego w świetle koncepcji ekonomicznych dodatnich sprzężeń zwrotnych [w:] Gąsiorowska, Katarzyna Szymańska Nauki ekonomiczne XXI wieku dylematy, wyzwania, Perspektywy, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, Ciechanów. 113-140.

Dr Robert Oktaba

 1. Robert Oktaba, Prawo podatkowe, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2017 r., s. 278 (3. wydanie).
 2. Robert Oktaba, Prawo podatkowe – część ogólna, [w:] Finanse publiczne i prawo finansowe, A. Nowak – Far (red.), wyd. C.H. Beck, Warszawa 2017 r., s. 416-515.
 3. Robert Oktaba, Wykonywanie budżetu środków europejskich (art. 184 – 195), [w:] Ustawa o finansach publicznych, Komentarz on-line, R. Bucholski, A. Mikos – Sitek (red.), wyd. C.H. Beck, Warszawa 2017 r. (Edycja 4 i 5).
 4. Robert Oktaba, Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi (art. 202 – 210), [w:] Ustawa o finansach publicznych, Komentarz on-line, R. Bucholski, A. Mikos – Sitek (red.), wyd. C.H. Beck, Warszawa 2017 r. (Edycja 4 i 5).

Prof. dr hab. inż. Józef Pawelec

 1. Krzysztof Kosmowski, Marek Suchański, Józef Pawelec, Mateusz Kustra, “Spectrum sensing of OFDM signals in frequency domain using histogram based ratio test”, Referat wygłoszony na: International Conference on Military Communications and Information Systems ICMCIS (former MCC) Finlandia, Oulu, 15-16.05.2017 r.]. (IEEE Conference Publications , DOI 10.1109/ICMCIS.2017.7956482) - 4 pkt.
 2. Mateusz Kustra, Krzysztof Kosmowski, Marek Suchański, Józef Pawelec, “Hybrid Detection as a Method to Increase Performance of Sensing” [w:] Proceedings of IEICE Information and Com.Technology Forum 2017, Poznań 2017, ISBN 978-83-932602-2-5.  - 1 pkt.
 3. Mateusz Kustra, Marek Suchański, Krzysztof Kosmowski, Józef Pawelec, „Detekcja hybrydowa jako metoda zwiększająca wydajność sensingu”, Przegląd Telekomunikacyjny - Wiadomości Telekomunikacyjne, 2017, nr 6 + CD , s. 392-395, ISSN 1230-3496, e-ISSN 2449-7487 DOI: 10.15199/59.2017.6.54. - 2 pkt.

Dr Ludmiła Stemplewska

 1. Стэмплевска Л., Рамазанов С., Проблема синтезу інноваційно-орієнтованого стійкого і конкурентоспроможного розвитку підприємства в умовах криз, w: Економика підприємства: сучасні проблеми теорії та практики, ISBN 978-966-2361-93-3, Міністерство Освіти і Науки України, Одеський Національний Економічний Університет, Одеса  2017, stron 324 (238-239).

Dr hab. Viera Sukalova

 1. Business logistics processes in the global context / Pavel Ceniga, Viera Šukalová. In: Contemporary issues in business, management and education ‘2017 [elektronický zdroj] : 5th international scientific conference : 11-12 May 2017, Vilnius, Lithuania: conference proceedings: selected papers. - Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2017. - ISBN 978-609-476-012-9. - Online, [10].
 2. Risk management in context of corporate social responsibility / Pavel Ceniga, Viera Šukalová. In: Sports, health and management : 7th ESE international conference on sports, health and management (ESE_SHM 2017): July 1-2, 2017, Madrid, Spain : revised selected papers. - Singapore: Singapore Management and Sport Science Institute, 2017. - ISBN 978-981-11-2565-2. - S. 23-28. - (Lecture notes in management science, Vol. 73. - ISSN 2251-3051).
 3. Customer protection in the field of life insurance / Viera Šukalová, Pavel Ceniga. In: Sports, health and management: 7th ESE international conference on sports, health and management (ESE_SHM 2017): July 1-2, 2017, Madrid, Spain : revised selected papers. - Singapore: Singapore Management and Sport Science Institute, 2017. - ISBN 978-981-11-2565-2. - S. 17-22. - (Lecture notes in management science, Vol. 73. - ISSN 2251-3051).
 4. Older employees in sustainable human resources management [Starší zamestnanci v udržateľnom manažmente ľudských zdrojov] / Šukalová Viera, Ceniga Pavel. In: Management, enterprise and benchmarking in the 21st century [elektronický zdroj] : “global challenges, local answers” : [28-29 April 2017], Budapest. - [Budapest]: Óbuda University, 2017. - ISBN 978-963-449-027-2. - Online, s. 402-412.
 5. Change management in the context of the social responsibility of the transport company / V. Šukalova, P. Ceniga. In: Transport means 2017 : proceedings of the 21st international scientific conference: September 20-22, 2017 Juodkrante, Lithuania. Part II. - ISSN 1822-296X. - Kaunas: Kaunas University of Technology, 2017. - S. 554-559.
 6. Manažment bezpečnosti práce / Viera Šukalová. - 3. preprac. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2017. - 186 s., [AH 9,87; VH 10,36] : obr., tab. - ISBN 978-80-554-1388-4.
 7. Green logistics as a part of corporate social responsibility in the process of globalization / Ceniga Pavel, Sukalova Viera. In: Globalization and its socio-economic consequences [elektronický zdroj]: 17th international scientific conference: proceedings : 4th-5th October 2017 Rajecke Teplice, Slovak Republic. Part I. - Zilina: ZU - University of Zilina, 2017. - ISBN 978-80-8154-212-1. - Online, s. 268-275. - Popis urobený 13.12.2017
 8. Human resources management trends in era of globalization / Viera Sukalova, Pavel Ceniga. In: Globalization and its socio-economic consequences [elektronický zdroj]: 17th international scientific conference: proceedings : 4th-5th October 2017 Rajecke Teplice, Slovak Republic. Part V. - Zilina: ZU - University of Zilina, 2017. - ISBN 978-80-8154-212-1. - Online, s. 2556-2563. - Popis urobený 15.12.2017.

Dr Dorota Wiśniewska-Jóźwiak

 1. Dorota Wiśniewska-Jóźwiak, Status prawny cudzoziemca, „Puls Powiatu”, 2017, Nr 1 (44), s. 9.
 2. Dorota Wiśniewska-Jóźwiak, Wizy dla cudzoziemców, „Puls Powiatu”, 2017, Nr 2 (45), s. 10.
 3. Dorota Wiśniewska-Jóźwiak, Uchodźcy, „Puls Powiatu”, 2017, Nr 3 (46), s. 9.
 4. Dorota Wiśniewska-Jóźwiak, Ochrona uzupełniająca, „Puls Powiatu”, 2017, Nr 4 (47), s. 10.
 5. Dorota Wiśniewska-Jóźwiak, Udzielanie i pozbawianie azylu w Polsce, „Puls Powiatu”, 2017, Nr 5 (48), s. 10.

2019

Dr hab. Pavel Ceniga

1. Sustainable human resources management in taxi transport [print] / V. Šukalová, P. Ceniga. In: Transport Means 2019 part 3, č. 3 [print, electronic] : proceedings of 23rd International Scientific Conference. - ISSN 1822-296X. - 1. vyd. - Kaunas: Kaunas University of technology, 2019. - s. 1335-1340 [print, online].

2. Sustainable development of transport and logistics in Slovakia [print] [Udržateľný rozvoj dopravy a logistiky v Slovenskej republike] / P. Ceniga, V. Šukalová. In: Transport Means 2019 part 1, č. 1 [print, electronic] : Sustainability: Research and Solutions. - ISSN 2351-7034 (online). - 1. vyd. - Kaunas: Kauno Technologijos Universitetas, 2019. - s. 192-200.

Dr Agnieszka Gogolewska

1. M.Caparini, A.Gogolewska, „Governance of New Technologies”, SIPRI Journal of Security Studies, forthcoming.

2. Expert opinion on draft law of Ukraine on the protection of classified information, submitted to NATO Committee on Reform of Intelligence Sector in Ukraine.

Dr hab. Roman Lusawa

1. Lusawa R., 2019, Co to jest płaca godziwa? Gazeta Bankowa nr 11 s. 34-38 (artykuł popularyzujący dorobek polskiej ekonomii).

2. Lusawa R., 2019, Energia do czynienia dobra, Gazeta Bankowa nr 12, s. 100-103 (artykuł popularyzujący dorobek polskiej ekonomii).

Dr hab. Bogdan Miedziński

1. Europa dla silnych (polemika z artykułem M. Święcickiego), Rzeczpospolita, 2019-03-11.

2. Federalizacja.  Komu potrzebna Europa imperialna? Kurier WNET, luty 2019.

Prof. dr hab. inż. Józef Pawelec

1. Józef Pawelec, Krzysztof Kosmowski, Cognitive Radio and Cyclic Sensing of Spectrum, Lambert  Publishing, ISBN: 978-620-0-09283-0, 2019.

2. Józef  Pawelec, "The Smolensk Catastrophe in the Light of Physics Lows”, WARLDS4, The Worlds Conference on Sustainability and Safety, London, July 30-31, 2019.

Dr hab. Viera Sukalova

1. Sustainable human resources management in taxi transport [print] / V. Šukalová, P. Ceniga. In: Transport Means 2019 part 3, č. 3 [print, electronic] : proceedings of 23rd International Scientific Conference. - ISSN 1822-296X. - 1. vyd. - Kaunas: Kaunas University of technology, 2019. - s. 1335-1340 [print, online].

2. Sustainable development of transport and logistics in Slovakia [print] [Udržateľný rozvoj dopravy a logistiky v Slovenskej republike] / P. Ceniga, V. Šukalová. In: Transport Means 2019 part 1, č. 1 [print, electronic]: Sustainability: Research and Solutions. - ISSN 2351-7034 (online). - 1. vyd. - Kaunas: Kauno Technologijos Universitetas, 2019. - s. 192-200.

2018

Dr hab. Pavel Ceniga

1. Social and psychological factors in the work of professional drivers [print] / Viera Šukalová, Pavel Ceniga. In: Transport means 2018 [print, electronic] : proceedings of the international scientific conference. - ISSN 1822-296X. - 1. vyd. - Kaunas: Kaunas University of technology, 2018. - s. 257-262 [print, online].

2. Current issues of the impact of globalization on managerial work [electronic] / Sukalova Viera, Ceniga Pavel. In: Globalization and its socio-economic consequences [electronic] : proceedings. - ISSN 2454-0943. - 1. vyd. - Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2018. - ISBN 978-80-8154-249-7. - s. 900-906.

3. Transport logistics as a source of improvement quality of life in a regional context in the process of globalization [print] / Ceniga Pavel, Sukalova Viera. In: Globalization and its socio-economic consequences [electronic] : proceedings. - ISSN 2454-0943. - 1. vyd. - Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2018. - ISBN 978-80-8154-249-7. - s. 1024-103.

4. Current issues of the impact of globalization on managerial work [electronic] / Sukalova Viera, Ceniga Pavel. In: Globalization and its socio-economic consequences [electronic] : proceedings. - ISSN 2454-0943. - 1. vyd. - Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2018. - ISBN 978-80-8154-249-7. - s. 900-906.

Dr hab. Roman Lusawa

1. Lusawa R., 2018, Ekonomia Nonsensu a rynek wiedzy, Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie Tom XII, zeszyt 1-4 s. 39-48.

Prof. dr hab. inż. Józef Pawelec

1. Józef Pawelec, "Misguidance of the Polish Tu-154 Crach", International Journal on Computers and   Information Technology, September 2018.

Dr hab. Viera Sukalova

1. Social and psychological factors in the work of professional drivers [print] / Viera Šukalová, Pavel Ceniga. In: Transport means 2018 [print, electronic]: proceedings of the international scientific conference. - ISSN 1822-296X. - 1. vyd. - Kaunas: Kaunas University of technology, 2018. - s. 257-262 [print, online].

2. Current issues of the impact of globalization on managerial work [electronic] / Sukalova Viera, Ceniga Pavel. In: Globalization and its socio-economic consequences [electronic] : proceedings. - ISSN 2454-0943. - 1. vyd. - Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2018. - ISBN 978-80-8154-249-7. - s. 900-906.

3. Transport logistics as a source of improvement quality of life in a regional context in the process of globalization [print] / Ceniga Pavel, Sukalova Viera. In: Globalization and its socio-economic consequences [electronic]: proceedings. - ISSN 2454-0943. - 1. vyd. - Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2018. - ISBN 978-80-8154-249-7. - s. 1024-103.

4. Current issues of the impact of globalization on managerial work [electronic] / Sukalova Viera, Ceniga Pavel. In: Globalization and its socio-economic consequences [electronic]: proceedings. - ISSN 2454-0943. - 1. vyd. - Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2018. - ISBN 978-80-8154-249-7. - s. 900-906.

2017

Dr hab. Pavel Ceniga

1. Business logistics processes in the global context / Pavel Ceniga, Viera Šukalová. In: Contemporary issues in business, management and education ‘2017 [elektronický zdroj]: 5th international scientific conference : 11-12 May 2017, Vilnius, Lithuania: conference proceedings : selected papers. - Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2017. - ISBN 978-609-476-012-9. - Online, [10].

2. Risk management in context of corporate social responsibility / Pavel Ceniga, Viera Šukalová. In: Sports, health and management : 7th ESE international conference on sports, health and management (ESE_SHM 2017): July 1-2, 2017, Madrid, Spain: revised selected papers. - Singapore: Singapore Management and Sport Science Institute, 2017. - ISBN 978-981-11-2565-2. - S. 23-28. - (Lecture notes in management science, Vol. 73. - ISSN 2251-3051).

3. Customer protection in the field of life insurance / Viera Šukalová, Pavel Ceniga. In: Sports, health and management : 7th ESE international conference on sports, health and management (ESE_SHM 2017): July 1-2, 2017, Madrid, Spain : revised selected papers. - Singapore: Singapore Management and Sport Science Institute, 2017. - ISBN 978-981-11-2565-2. - S. 17-22. - (Lecture notes in management science, Vol. 73. - ISSN 2251-3051).

4. Older employees in sustainable human resources management [Starší zamestnanci v udržateľnom manažmente ľudských zdrojov] / Šukalová Viera, Ceniga Pavel. In: Management, enterprise and benchmarking in the 21st century [elektronický zdroj]: “global challenges, local answers”: [28-29 April 2017], Budapest. - [Budapest]: Óbuda University, 2017. - ISBN 978-963-449-027-2. - Online, s. 402-412.

5. Change management in the context of the social responsibility of the transport company / V. Šukalova, P. Ceniga. In: Transport means 2017 : proceedings of the 21st international scientific conference: September 20-22, 2017 Juodkrante, Lithuania. Part II. - ISSN 1822-296X. - Kaunas: Kaunas University of Technology, 2017. - S. 554-559.

6. Manažment bezpečnosti práce / Viera Šukalová. - 3. preprac. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2017. - 186 s., [AH 9,87; VH 10,36] : obr., tab. - ISBN 978-80-554-1388-4.

7. Green logistics as a part of corporate social responsibility in the process of globalization / Ceniga Pavel, Sukalova Viera. In: Globalization and its socio-economic consequences [elektronický zdroj] : 17th international scientific conference: proceedings : 4th-5th October 2017 Rajecke Teplice, Slovak Republic. Part I. - Zilina: ZU - University of Zilina, 2017. - ISBN 978-80-8154-212-1. - Online, s. 268-275. - Popis urobený 13.12.2017.

8. Human resources management trends in era of globalization / Viera Sukalova, Pavel Ceniga. In: Globalization and its socio-economic consequences [elektronický zdroj]: 17th international scientific conference : proceedings : 4th-5th October 2017 Rajecke Teplice, Slovak Republic. Part V. - Zilina: ZU - University of Zilina, 2017. - ISBN 978-80-8154-212-1. - Online, s. 2556-2563. - Popis urobený 15.12.2017.

Dr Tomasz Dąbrowski

1. Konstrukcja prawa spółdzielni socjalnej – wybrane aspekty, [w:] Prawo spółdzielcze. Zagadnienia materialne i procesowe, red. A. Herbet, J. Misztal-Konecka,
P. Zakrzewski, Lublin 2017.

2. Spółdzielnie socjalne we Włoszech, „Kwartalni Prawa Prywatnego” 1/2017.

3. Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej, „Rocznik Samorządowy” 6/2017.

4. Samorząd terytorialny Księstwa Liechtensteinu, „Samorząd Terytorialny” 9/2017.

Dr Tytus Kamiński

1. Zarządzanie własnym sukcesem, „Dylematy” nr8, EU 2017, s. 107-119.

Dr Krzysztof Księski

1. K. Księski, Administracja kultury, [w:] Zeszyty Naukowe WSHP t. 3. Varia, A. Erechemla, B. Krupa (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu, Sandomierz 2017.

2. K. Księski, Recenzja książki „Zdobądź więcej!” Stuarta Diamonda, [w:] Zeszyty Naukowe WSHP t. 3. Varia, A. Erechemla, B. Krupa (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu, Sandomierz 2017.

Dr hab. Roman Lusawa

1. Lusawa R., 2017, Wybrane aspekty efektywności nakładów inwestycyjnych gmin na obszarach w przeważającym stopniu wiejskich (predominantly rural) województwa mazowieckiego w latach 2003–2014, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 49 (1/2017) DOI: 10.15584/nsawg.2017.1.20 ISSN 1898-5084, s. 264-275.

2. Lusawa R., 2017, Zróżnicowanie poziomu satysfakcji mieszkańców gmin województwa mazowieckiego w latach2002-2014 Dylematy 9, s. 15-38.

3. Lusawa R., 2017, Ekonomia dobra wspólnego. Nowe podejście, czy nowa „modna bzdura”?, Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie Tom XI, zeszyt 1-4 s. 19-32.

4. Lusawa R., 2017, Rozwój miast położonych na obszarach w przeważającym stopniu wiejskich województwa mazowieckiego w świetle koncepcji ekonomicznych dodatnich sprzężeń zwrotnych [w:] Gąsiorowska, Katarzyna Szymańska Nauki ekonomiczne XXI wieku dylematy, wyzwania, Perspektywy, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, Ciechanów. 113-140.

Dr Robert Oktaba

1. Robert Oktaba, Prawo podatkowe, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2017 r., s. 278 (3. wydanie).

2. Robert Oktaba, Prawo podatkowe – część ogólna, [w:] Finanse publiczne i prawo finansowe, A. Nowak – Far (red.), wyd. C.H. Beck, Warszawa 2017 r., s. 416-515.

3. Robert Oktaba, Wykonywanie budżetu środków europejskich (art. 184 – 195), [w:] Ustawa o finansach publicznych, Komentarz on-line, R. Bucholski, A. Mikos – Sitek (red.), wyd. C.H. Beck, Warszawa 2017 r. (Edycja 4 i 5).

4. Robert Oktaba, Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi (art. 202 – 210), [w:] Ustawa o finansach publicznych, Komentarz on-line, R. Bucholski, A. Mikos – Sitek (red.), wyd. C.H. Beck, Warszawa 2017 r. (Edycja 4 i 5).

Prof. dr hab. inż. Józef Pawelec

1. Krzysztof Kosmowski, Marek Suchański, Józef Pawelec, Mateusz Kustra, “Spectrum sensing of OFDM signals in frequency domain using histogram based ratio test”, Referat wygłoszony na: International Conference on Military Communications and Information Systems ICMCIS (former MCC) Finlandia, Oulu, 15-16.05.2017 r.]. (IEEE Conference Publications , DOI 10.1109/ICMCIS.2017.7956482) - 4 pkt.

2. Mateusz Kustra, Krzysztof Kosmowski, Marek Suchański, Józef Pawelec, “Hybrid Detection as a Method to Increase Performance of Sensing” [w:] Proceedings of IEICE Information and Com.Technology Forum 2017, Poznań 2017, ISBN 978-83-932602-2-5.  - 1 pkt.

3. Mateusz Kustra, Marek Suchański, Krzysztof Kosmowski, Józef Pawelec, „Detekcja hybrydowa jako metoda zwiększająca wydajność sensingu”, Przegląd Telekomunikacyjny - Wiadomości Telekomunikacyjne, 2017, nr 6 + CD , s. 392-395, ISSN 1230-3496, e-ISSN 2449-7487 DOI: 10.15199/59.2017.6.54. - 2 pkt.

Dr Ludmiła Stemplewska

1. Стэмплевска Л., Рамазанов С., Проблема синтезу інноваційно-орієнтованого стійкого і конкурентоспроможного розвитку підприємства в умовах криз, w: Економика підприємства: сучасні проблеми теорії та практики, ISBN 978-966-2361-93-3, Міністерство Освіти і Науки України, Одеський Національний Економічний Університет, Одеса  2017, stron 324 (238-239).

Dr hab. Viera Sukalova

1. Business logistics processes in the global context / Pavel Ceniga, Viera Šukalová. In: Contemporary issues in business, management and education ‘2017 [elektronický zdroj] : 5th international scientific conference : 11-12 May 2017, Vilnius, Lithuania: conference proceedings: selected papers. - Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, 2017. - ISBN 978-609-476-012-9. - Online, [10].

2. Risk management in context of corporate social responsibility / Pavel Ceniga, Viera Šukalová. In: Sports, health and management : 7th ESE international conference on sports, health and management (ESE_SHM 2017): July 1-2, 2017, Madrid, Spain : revised selected papers. - Singapore: Singapore Management and Sport Science Institute, 2017. - ISBN 978-981-11-2565-2. - S. 23-28. - (Lecture notes in management science, Vol. 73. - ISSN 2251-3051).

3. Customer protection in the field of life insurance / Viera Šukalová, Pavel Ceniga. In: Sports, health and management: 7th ESE international conference on sports, health and management (ESE_SHM 2017): July 1-2, 2017, Madrid, Spain : revised selected papers. - Singapore: Singapore Management and Sport Science Institute, 2017. - ISBN 978-981-11-2565-2. - S. 17-22. - (Lecture notes in management science, Vol. 73. - ISSN 2251-3051).

4. Older employees in sustainable human resources management [Starší zamestnanci v udržateľnom manažmente ľudských zdrojov] / Šukalová Viera, Ceniga Pavel. In: Management, enterprise and benchmarking in the 21st century [elektronický zdroj] : “global challenges, local answers” : [28-29 April 2017], Budapest. - [Budapest]: Óbuda University, 2017. - ISBN 978-963-449-027-2. - Online, s. 402-412.

5. Change management in the context of the social responsibility of the transport company / V. Šukalova, P. Ceniga. In: Transport means 2017 : proceedings of the 21st international scientific conference: September 20-22, 2017 Juodkrante, Lithuania. Part II. - ISSN 1822-296X. - Kaunas: Kaunas University of Technology, 2017. - S. 554-559.

6. Manažment bezpečnosti práce / Viera Šukalová. - 3. preprac. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2017. - 186 s., [AH 9,87; VH 10,36] : obr., tab. - ISBN 978-80-554-1388-4.

7. Green logistics as a part of corporate social responsibility in the process of globalization / Ceniga Pavel, Sukalova Viera. In: Globalization and its socio-economic consequences [elektronický zdroj]: 17th international scientific conference: proceedings : 4th-5th October 2017 Rajecke Teplice, Slovak Republic. Part I. - Zilina: ZU - University of Zilina, 2017. - ISBN 978-80-8154-212-1. - Online, s. 268-275. - Popis urobený 13.12.2017

8. Human resources management trends in era of globalization / Viera Sukalova, Pavel Ceniga. In: Globalization and its socio-economic consequences [elektronický zdroj]: 17th international scientific conference: proceedings : 4th-5th October 2017 Rajecke Teplice, Slovak Republic. Part V. - Zilina: ZU - University of Zilina, 2017. - ISBN 978-80-8154-212-1. - Online, s. 2556-2563. - Popis urobený 15.12.2017.

Dr Dorota Wiśniewska-Jóźwiak

1. Dorota Wiśniewska-Jóźwiak, Status prawny cudzoziemca, „Puls Powiatu”, 2017, Nr 1 (44), s. 9.

2. Dorota Wiśniewska-Jóźwiak, Wizy dla cudzoziemców, „Puls Powiatu”, 2017, Nr 2 (45), s. 10.

3. Dorota Wiśniewska-Jóźwiak, Uchodźcy, „Puls Powiatu”, 2017, Nr 3 (46), s. 9.

4. Dorota Wiśniewska-Jóźwiak, Ochrona uzupełniająca, „Puls Powiatu”, 2017, Nr 4 (47), s. 10.

Dorota Wiśniewska-Jóźwiak, Udzielanie i pozbawianie azylu w Polsce, „Puls Powiatu”, 2017, Nr 5 (48), s. 10.