Biblioteka Europejskiej Uczelni w Warszawie gromadzi, przechowuje i udostępnia literaturę uniwersalną, a zwłaszcza z zakresu informatyki, zarządzania i nauk pokrewnych, ekonomii, administracji, filologii i pedagogiki.

Podstawową formą pozyskiwania materiałów jest zakup, częściowo są to również dary. Najczęściej darczyńcami są pracownicy Uczelni, ale również osoby i instytucje spoza Uczelni. W przypadku podręczników akademickich istotnym źródłem są wydawnictwa uczelniane – Oficyna Wydawnicza EU. Zbiory Biblioteki uzupełniane są systematycznie. Wybór literatury jest przemyślany i zaopiniowany przez prowadzących. Gromadzone zbiory są dostosowane do programu nauczania oraz potrzeb studentów.