1. e-informatyka.pl
2. Federacja Bibliotek Cyfrowych
3. eBooks–Library
4. Google Books
5. Project Gutenberg
6. Czytelnia internetowa ibuk.pl
7. Otwórz książkę
8. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
9. Biblioteka Narodowa
10. ResearchGate