Czasopisma

EKONOMIA
Controlling i Rachunkowość Zarządcza
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa
Ekonomista
Harvard Business Review Polska
Organizacja i Kierowanie
Studia Ekonomiczne

INFORMATYKA
Android User
Linux Magazine
Software Developer’s Journal (http://sdjournal.pl/)

MARKETING
Marketing i Rynek
Marketing w praktyce

PEDAGOGIKA
Kwartalnik pedagogiczny
Wychowanie w przedszkolu

ZARZĄDZANIE
E-mentor: Dwumiesięcznik Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej SGH
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie
Organizacja i Kierowanie
Zarządzanie Przedsiębiorstwem
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
ABC Jakości
Zarządzanie Jakością
Zarządzanie Jakością (wersja elektroniczna: w postaci elektronicznej dostępne są abstrakty wszystkich artykułów) (http://www.zj.com.pl)

OGÓLNE
Fakty: magazyn gospodarczy
Forbes
Gazeta Prawna
Rzeczpospolita

ZAGRANICZNE
Der Spiegel
Kommersant Vlast
L'express
Manager Magazin
The Economist

WYDAWNICTWA UCZELNI
Dylematy
Studia i Materiały